JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na jaki cel można przeznaczyć wsparcie pomostowe?

W ramach wsparcia pomostowego możliwe jest pokrycie obligatoryjnych miesięcznych kosztów funkcjonowania spółdzielni socjalnej (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością spółdzielni socjalnej)

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator