JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na jaki cel można przeznaczyć dotację?

Mówi o tym § 11 Regulaminu, pkt. 9.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator