JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jeżeli 2 lub więcej osób tworzących spółdzielnię socjalna otrzyma dotację, czy możliwe jest otrzymanie dotacji w transzach? Np. pierwsza osoba otrzymuje dotację z chwila rozpoczęcia działania spółdzielni socjalnej., druga osoba po 2 miesiącach, trzecia osoba po kolejnych 3 miesiącach?

Dotacja jest wypłacana w terminie 14 dni od podpisania Umowy o przyznanie środków finansowych o ile Instytucja Pośrednicząca przekaże środki w terminie, szczegółowe zapisy znajdować się będą w Umowie.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator