JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jeśli organizacja pozarządowa jest partnerem spółdzielni, to czy też może starać się o przyznanie dotacji w projekcie?

O dotację mogą starać się osoby fizyczne zakładające spółdzielnię socjalną i spełniające kryteria Regulaminu projektu oraz osoby prawne zakładające spółdzielnię socjalną na zatrudnienie w niej osób z katalogu zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator