JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jeśli fundacja będzie chciała założyć spółdzielnię socjalną, to czy w statucie musi mieć zapis o tym?

Powinna posiadać w statucie stosowny zapis, np. „Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez odrębne struktury organizacyjne (np.: spółdzielnie, zakłady produkcyjne, spółki, fundacje itp.) oraz współuczestniczyć na zasadzie udziałowca w działalności takich struktur”.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator