JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakie są kryteria otrzymania wsparcia w kwocie 1600 PLN/m-c przez pierwsze i drugie półrocze działania spółdzielni socjalnej?

Aby otrzymać wsparcie pomostowe należy złożyć wniosek, który będzie uzasadniał potrzebę powyższego wsparcia. Szczegółowe zapisy znajdą się w Regulaminie Finansowym.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator