JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jak wygląda etap rezygnacji z członkostwa w spółdzielni socjalnej?

Zapisy dotyczące rezygnacji z członkostwa w spółdzielni socjalnej powinny znajdować się w statucie. Najczęściej w statucie znajduje się zapis, że członek występuje z niej za wypowiedzeniem z upływem okresu wypowiedzenia.

Opublikowano: 16 lipca 2014
Autor: Sebastian N.