JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jak można wystąpić ze spółdzielni?

Członek spółdzielni może wystąpić ze spółdzielni za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej. Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator