JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jak dzieli się środki spółdzielni socjalnej po likwidacji?

W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych (środki Funduszu Pracy), środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20 % środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, która nie korzystała ze środków Funduszu Pracy, środki te dzieli się w całości pomiędzy jej członków.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator