JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ile powinien wynosić kapitał zakładowy spółdzielni socjalnej?

Nie jest określona minimalna wysokość kapitału zakładowego na który składają się udziały członków/ właścicieli spółdzielni tak jak jest to np. w Spółce z o.o.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator