JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dla kogo idą zyski, jeśli spółdzielnię tworzą osoby fizyczne i organizacja pozarządowa?

“Zyskiem” dysponuje spółdzielnia socjalna. Organizacja pozarządowa nie ma z tego tytułu profitów.

Natomiast nadwyżka bilansowa, zgodnie z art. 10. Ustawy o spółdzielniach socjalnych, podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia i jest przeznaczana na:

1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%;
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 40%;
3) fundusz inwestycyjny.

Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator