JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy z dotacji w tym projekcie mogą skorzystać osoby, które już korzystały z innych dotacji, np. na założenie własnej działalności gospodarczej?

Zgodnie z §4 Regulaminu – ust.1, Wyłączenia z udziału w projekcie – z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator