JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej?

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni w zakresie prowadzonej przez tę spółdzielnię działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator