JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych, gdzie członkiem jest Urząd Gminy, zabezpieczeniem dotacji mogą być środki finansowe, będąc na koncie bankowym?

Jest to blokada rachunku bankowego. Polega ona na wyodrębnieniu środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do kredytobiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator