JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy Spółdzielnię Socjalną mogą założyć 2 osoby prawne i 1 os. fizyczna?

Z Komentarza do Ustawy o spółdzielniach socjalnych przygotowanego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w marcu 2012 roku można wyczytać: „…Z redakcji następnego art. 5 ustawy o spółdzielniach socjalnych należy wywieść, że założycielami spółdzielni mogą być albo osoby fizyczne albo osoby prawne. Niemożliwe jest zatem założenie spółdzielni socjalnej zarówno przez osoby fizyczne i osoby prawne…”. W związku z powyższym oraz zapisami Ustawy należy stwierdzić, że nie jest możliwe założenie Spółdzielni Socjalnej przez osoby prawne i osoby fizyczne razem.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator