JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy spółdzielnię mogą założyć też osoby już pracujące?

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych, art. 4, ust. 2, pkt. 1 – tak, o ile liczba tych osób nie nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator