JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy spółdzielnia socjalna może zatrudnić osoby, jako pracodawca?

Zgodnie z art. 12 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, ust. 1a, spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 (tj. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uchodźców, bezdomnych, uzależnionych po odpowiednich terapiach i programach, byłych więźniów), nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu członków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator