JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy spółdzielnia może zatrudnić osobę poza projektem? Jeśli tak – to w jaki sposób?

Tak, jeśli ma potrzebę zatrudnienia nowego pracownika. Osoba, która została zatrudniona nie musi automatycznie stawać się członkiem spółdzielni socjalnej.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator