JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy rodzaj działalności, którą będzie podejmowała w ramach projektu spółdzielnia socjalna, jest w jakiś sposób ograniczony?

Dotacja nie będzie przyznana na działalności wyłączone z pomocy de minimis. Są to działalności związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, transportem krajowym lub międzynarodowym, sektorem węglowym.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator