JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy przy staraniach o dotację w projekcie są potrzebne poręczenia?

Poręczenie jest jedną z możliwych form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Mówi o tym §11 Regulaminu, pkt. 9, który wskazuje wszystkie możliwe formy zabezpieczeń.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator