JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy po otrzymaniu dotacji 20 000 PLN osoba która te dotację otrzymała musi przez 12 m-cy uczestniczyć w spółdzielni socjalnej, czy wystarczy, że spółdzielnia która faktycznie dotację otrzymała będzie przez 12 m-cy funkcjonować? / np. osoba której przyznano dotację po 8 m-cach odchodzi ze spółdzielni ale spółdzielnia dalej funkcjonuje, czy w takiej sytuacji jest konieczne zwrócenie dotacji?

W takiej sytuacji konieczne jest zwrócenie części dotacji, przypadającej na tą osobę, chyba że spółdzielnia zatrudni w jej miejsce osobę, której przysługuje możliwość ubiegania się o dotację.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator