JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoby startujące do projektu muszą mieć już gotowy biznesplan?

Nie, natomiast wymagana jest wstępna koncepcja biznesu, która musi być zawarta w formularzu rekrutacyjnym do projektu.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator