JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoby odbywające staże mogą przystępować do projektu?

Stażysta posiada status osoby bezrobotnej. W przypadku stażysty wymagane będzie oświadczenie pracodawcy, u którego stażysta odbywa staż, że wyraża zgodę na jego udział w cyklu szkoleniowo- doradczym.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator