JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoby, które nie dostaną się do projektu, a trafią na listę rezerwową, też mogą liczyć na wsparcie?

Grupy, które znajdą się na liście rezerwowej w wyniku rekrutacji, będą zaproszone do udziału w projekcie, w przypadku rezygnacji lub rozpadu jednej z grup zakwalifikowanych do projektu.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator