JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoba posiadająca zawieszoną działalność gospodarczą może przystąpić do projektu i skorzystać z dotacji?

Zgodnie z Regulaminem projektu z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność gospodarczą lub były członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator