JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON i dodatkowo brać udział w projekcie?

Osoba niepełnosprawna, będąc członkiem grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej (członek grupy nie jest uprawniony o staranie się o dotację) w projekcie (uczestnicząc w usłudze szkoleniowo-doradczej) może starać się o środki PFRON. Oznacza to, iż na etapie składania formularzy rekrutacyjnych dana osoba powinna określić, czy wnioskuje o status Uczestnika projektu czy Członka grupy inicjatywnej. Beneficjent nie odpowiada za trudności wynikające np. z niezgraniem obu dotacji w czasie. Środki pozyskane z PFRON powinny zostać wówczas uwzględnione w biznes planie i nie mogą oznaczać podwójnego finansowania zakupu danych rzeczy.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator