JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoba niepełnosprawna, która korzysta ze środków PFRON, może jednocześnie korzystać w projekcie z dotacji?

Jeżeli osoba niepełnosprawna zdecyduje się ubiegać o dotację ze środków PFRON, to nie może się już ubiegać o dotację ze środków projektu.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator