JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoba która nie otrzyma dotacji w kwocie 20 000 PLN ( z różnych względów ) może otrzymać miesięczne wsparcie 1600 PLN?

Może, przy założeniu, że utworzy Spółdzielnię Socjalną. Wsparcie przyznawane jest spółdzielni na osobę zatrudnioną.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator