JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy osoba, która nie należy do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, która pracuje i chce przystąpić do spółdzielni socjalnej musi być zatrudniona z chwilą przystąpienia do spółdzielni?

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych „Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków”. Z członkiem spółdzielni nawiązuje się spółdzielczą umowę o pracę.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator