JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy o dotację mogą się starać również osoby pracujące?

Zgodnie z wytycznymi IP o dotację mogą się starać jedynie osoby niezatrudnione.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator