JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy można całą dotację przeznaczyć na sprzęt dla spółdzielni?

Dotacja może być przeznaczona w całości na sprzęt. Wyłączeniem jest tu zakup samochodu, na którego zakup będzie określona maksymalna kwota.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator