JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy możliwe jest rozliczenie w kosztach spółdzielni socjalnej umów cywilno-prawnych dotyczących zakupów wyposażenia, materiałów i usług?

Szczegółowe zapisy na temat wydatkowania środków znajdą się w Regulaminie Finansowym. W przypadku zakupu używanego sprzętu weryfikowane będą ceny rynkowe. Spółdzielnia Socjalna nie może dokonywać zakupu od członków spółdzielni oraz ich rodzin.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator