JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy dotację na założenie spółdzielni można przeznaczyć na fundusz udziałowy?

Przyznawane środki finansowe służą wyłącznie sfinansowaniu niezbędnych kosztów związanych z założeniem i/lub prowadzoną działalnością w formie spółdzielni socjalnej. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków w postaci towarów i usług (sprzętu i wyposażenia), w tym m. in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności i odpowiednio uzasadnione przez beneficjenta pomocy we Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplanie.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator