JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czy do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym może zostać zaliczona w kontekście spółdzielni socjalnej osoba niepełnosprawna pracująca, która jednak chciałaby uzyskać dodatkowe źródło utrzymania, lub zrealizować swój pomysł na działalność gospodarczą, lub po uruchomieniu spółdzielni socjalnej zrezygnować z dotychczasowej pracy?

Taka osoba może pracować w spółdzielni socjalnej ale nie może skorzystać z dotacji na założenie/ przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej zgodnie z Wytycznymi 7.2.2 Województwa Śląskiego.

Opublikowano: 3 czerwca 2014
Autor: Administrator