JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna Słoneczna
ul. Samorządowa 1,
42-233 Mykanów
tel.  (34) 328-80-19

 

Spółdzielnia swoją działalność rozpoczęła w kwietniu 2017 roku. W spółdzielni zatrudniono pięć osób. Przedmiotem działalności gospodarczej spółdzielni są przede wszystkim czynności remontowo– budowlane oraz porządkowe, a mianowicie: