JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Oddajemy w Wasze ręce Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Liczymy, że Biuletyn będzie znakomitym instrumentem szerzenia wiedzy na temat ekonomii społecznej i narzędziem promocji rozwiązań przydatnych w działalności PES i PS. Życząc przyjemnej lektury, zachęcamy do dzielenia się Waszymi opiniami i nadsyłania uwag.

Biuletyn nr. 1 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 2 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 3 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 4 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 5 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 6 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 7 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 8 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 9 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 10 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

Biuletyn nr. 11 Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie wersja PDF

 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2016/2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OWES 2016/2017

 

Niepomaganie kosztuje

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Kamila Fejfera na stronach portalu ekonomiaspoleczna.pl . Artykuł przybliża problem wsparcia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz przedstawia potencjalne koszty zaniechania aktywnej pomocy tym osobom. Okazuje się bowiem, że brak aktywnej pomocy generuje w dłuższej perspektywie ogromne koszty dla samorządów. Jednym ze sposobów wsparcia może być m.in. powołanie spółdzielni socjalnej oraz realizacja zadań publicznych zleconych przez samorząd. Zgodnie z tezą zaprezentowaną przez autora zlecenie samorządu to de facto pomoc dla samorządu! Można jedynie dodać, że pomoc osobom wykluczonym w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej wspiera również otoczenie społeczne tych osób oraz odbudowuje ich samoocenę.

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1893693.html

Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport z badania

ZSWES_2.2_Badadnie SWD_Raporty_z_badania

Przedstawiamy publikację „Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport z badania”, wydanej przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK).

Niniejsze wydawnictwo zostało poświęcone problematyce pomiaru społecznego oddziaływania podmiotów ekonomii społecznej i stanowi podsumowanie nowatorskiego przedsięwzięcia jakim było opracowanie pierwszej polskiej metody pozwalającej na zweryfikowanie efektywności społecznej organizacji ww. sektora.

Na łamach publikacji zostały zaprezentowane zarówno zagadnienia związane z definiowaniem społecznej wartości dodanej, jak i wyniki dwóch edycji badania społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny naszej publikacji zachęci Państwa do lektury tego wydawnictwa oraz przyczyni się do upowszechniania wiedzy w zakresie oceny efektów społecznych.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest udostępniana bezpłatnie także w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

T.Furgalski, Marketing dla podmiotów ekonomii społecznej

www.ie-ries.com.pl/artykuly/RIES_20120131940_marketing.pdf

W tym artykule znajdziesz interesujące informacje dotyczące: marketingu podmiotów ekonomii społecznej. Autor dokładnie opisuje instrumenty marketingowe, które stosować może podmiot ES.

JAK robić biznes społeczny!

biznesspoleczny.pl/
W magazynie wydawanym przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” znajdziesz wiele interesujących informacji dotyczących zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, w tym spółdzielniami socjalnymi.

Kreatywni – od kryzysu do giganta

www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/867480.html
Jak spółdzielnie socjalne radzą sobie z problemami? O wyzwaniach i rozwoju Spółdzielni Socjalnej Kreatywni opowiada, na łamach portalu ekonomiaspołeczna.pl, wiceprezes – Damian Staniszewski.

Spółdzielnia, która chce zmieniać świat

www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/866058.html
Hiszpańskie spółdzielnie chcą zmieniać świat. Na temat spółdzielni powstających na zachodzie Europy, ich celów i motywacji założycieli możecie dowiedzieć się więcej z portalu ekonomiaspołeczna.pl

Spółdzielnie socjalne dla młodych

wyborcza.pl/1,75478,12838317,Spoldzielnie_socjalne_kreca_mlodych__Bo_maja_prace.html
Czy trudno jest założyć własną spółdzielnię socjalną? O tym dlaczego młodzi ludzie chętnie zakładają spółdzielnie socjalne i jak sobie radzą możecie dowiedzieć się z artykułu na wyborcza.pl