JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Poractive

thumb-poractive2

Spółdzielnia Socjalna „PORACTIVE”
ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
tel. 603610683

Członkami założycielami przedsiębiorstwa społecznego jest Gmina Poraj oraz Stowarzyszenie Marina Poraj. Spółdzielnia powstała w lipcu 2016 roku oraz działa na terenie gminy Poraj. Celem jej działalności jest – zgodnie ze statutem – przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową, a także prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej oraz działalności reintegracji społecznej. Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby z lokalnego rynku pracy.
Spółdzielnia zajmuje się kompleksowo usługami związanymi z pielęgnacją terenów zielonych, pracami porządkowymi oraz drobnymi pracami remontowymi. Wykonuje również zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. utrzymanie porządku, czystości, pielęgnacji terenów zielonych. Oprócz zadań powierzonych nam przez Gminę Poraj oraz Marinę Poraj, świadczymy usługi dla firm i klientów indywidualnych. W niedalekiej przyszłości Spółdzielnia Socjalna „PORACTIVE” zamierza także świadczyć usługi związane z budową drewnianych domków letniskowych.

>> Strona internetowa Spółdzielni Socjalnej PORACTIV <<

 

 

Opublikowano: 24 października 2016
Autor: Administrator