JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego

Plac Bohaterów Getta 13/32,
42-202 Częstochowa,
tel. 509031259

 

Działalność przedsiębiorstwa społecznego zawiera wielowariantową ofertę. Proponuje ono szeroki wachlarz usług i produktów dla potencjalnych klientów. Głównym nurtem działalności jest ośrodek szkolenia psów, usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt, zoopsychologia, czyli poradnictwo specjalistyczne dla zwierząt z problemami (wycofanych, agresywnych z problemami behawioralnymi) oraz hotel dla psów. Główną grupą docelową dla tego rodzaju usług, są właściciele psów z problemami. Kynoterapia, czyli terapia z udziałem zwierzęcia (psa, alpaki lub konia) wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz osób, które wymagają usprawnienia po przebytych urazach. Szkolenie psów dla potrzeb pracy z człowiekiem czyli szkolenie psów asystentów dla osób niewidomych, psów asystentów dla osób zależnych. Szkolenie psów asystentów to proces długotrwały, wymagający wyselekcjonowania odpowiedniego osobnika pod względem psycho-fizycznym, trwa około 6 miesięcy i wymaga dużych nakładów finansowych. Środki na szkolenie tego rodzaju psów będziemy pozyskiwali od prywatnych darczyńców, projekty unijne itp. Psów terapeutów, do prowadzenia zajęć z dogoterapii, psów specjalistów, które poszukują materiałów wybuchowych,narkotyków, poszukiwawczo – ratownicze, oraz psy wartowniczo-stróżujące, to również wymaga doboru odpowiedniego osobnika ( rasy, określonych cechach i charakterze). Jest to proces, który trwa od 3 do 4 miesięcy, naszymi potencjalnymi klientami na tego rodzaju usługi , będą organizacje pozarządowe np. grupy poszukiwawczo ratownicze, OSP, służby mundurowe ( policja, straż graniczna, celnicy, wojsko, straż miejska, straż pożarna) w kraju i zagranicą, terapeuci pracujący ze zwierzętami oraz klienci indywidualni pasjonaci kochający zwierzęta pragnący rozwijać siebie i doskonalić zwierzęta.

Realizujemy projekt utworzenia wioski tematycznej „Wilcze Siedlisko”. Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatu częstochowskiego, gmina Kłomnice w miejscowości Huby, Adamów i Skrzydlów. Wioska będzie budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych gminy Kłomnice , co umożliwi przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrowanie mieszkańców wsi. W ramach idei wioski tematycznej planujemy, że osoby indywidualne, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne przedsiębiorstwa i instytucje publiczne będą tworzyć z nami wspólnie markę miejscowości i jej lokalnych, unikalnych produktów. Wioska tematyczna to pomysł na wieś. Jest to wieś z pomysłem. Motywem przewodnim wioski, będzie wilk, którego potraktujemy wielowymiarowo. Działalność przedsiębiorstwa to nauka, poprzez edukację dzieci i młodzieży, oraz społeczeństwo, która polegać ma na min. organizowaniu grup, wizyt studyjnych, które będą do nas przyjeżdżać i zapoznawać się z tematyką: Poznanie etogramu wilka, po to , aby poznać naturalne wzorce zachowania psów. Pokazanie źródła i funkcji pierwotnych zachowań, aby lepiej zrozumieć zachowanie psa domowego oraz fizyczne i psychologiczne korzyści z posiadania zwierząt. Poznać historyczną zmienność spojrzenia na zwierzęta i relacje człowiek-zwierzę. Współcześnie zwierzęta przygotowywane są dla potrzeb pracy z człowiekiem. Zwierzęta współpracują z człowiekiem jako terapeuci, przewodnicy osób niewidomych, asystenci oraz funkcjonariusze dla wojska, policji i innych służb mundurowych.

Wilk w kulturze Indian. Pomimo, że sporo wiemy o tych zwierzętach, wciąż jest on jednym z bardziej tajemniczych istot. Przypomina nam też o tym, że pomimo tego, iż żyjemy w cywilizowanym świecie, pozostajemy w nierozerwalnym związku z naturą i jesteśmy jej częścią. Przede wszystkim uczy nas życia w stadzie, w społeczności. Współpracy z grupą, zasad w niej rządzących oraz ich poszanowania. Uczy pokory, by szanować poglądy innych, nawet jeśli sami się z nimi nie zgadzamy. Ukazuje nam pewne struktury społeczne, szacunek i wartości, jakich nie poznamy alienując się ze społeczności. Jednocześnie pokazuje jak pomimo uwikłania się w sfery rodzinne i społeczne pozostać sobą, wolnym i niezależnym duchem.

>> Strona internetowa Polskiego Związku Miłośników Psa Użytkowego <<

>> Facebook Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego <<