JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spółdzielnia Socjalna MULTISERVICE
ul. Pułaskiego 12,
42-300 Myszków
tel. 509436907

Spółdzielnia powstała w styczniu 2017 roku. Spółdzielnię tworzy 6 osób, w tym wykwalifikowana kadra z dziedziny księgowości, prawa rachunkowego, kadr i płac. Główną działalnością jest wspólne prowadzenie biura rachunkowego.

W zakresie księgowości spółdzielnia oferuje:

W zakresie kadr i płac spółdzielnia oferuje: