JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie JuraOK 

Ul. Leśniowska 26,
42-310, Żarki
tel. 731 926 776

Stowarzyszenie JuraOK działa od początku 2016 roku. Główne działania Stowarzyszenia polegają na promocji subregionu Północnej Jury, a przede wszystkim oferty turystycznej miasta Żarki. W tym celu Stowarzyszenie uczestniczyło w licznych imprezach targowych w całym kraju, promowało ofertę na eventach plenerowych, w dużych miastach regionu, publikowało materiały informacyjne, ulotki, foldery. W ubiegłym roku Stowarzyszenie opracowało katalog wycieczek szkolnych  pt.”Przygoda na Jurze” z propozycjami ponad 20 pakietów wycieczkowych dla szkół i przedszkoli na cały rok. Katalog obejmował takie atrakcje jak: Zamek Ogrodzieniec, Gród Birów, Pod Lilijką, Stary Młyn, Etnojurę, Manufakturę Słodyczy, Pracownię Jura, Pracownię Zabawek Stodoła, Przystań Leśniów, Jurajską Perłę i inne.

 W 2017 roku realizuje projekt własnej sali wystawowej pod nazwą Wioska Żywej Historii oraz obiekt sezonowy Osadę Ule.

>> Strona internetowa Stowarzyszenia JuraOK <<

>> Facebook Stowarzyszenie JuraOK<<