JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej do udziału w dwudniowym szkoleniu nt. „Prawne aspekty funkcjonowania  podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 9-10 września 2014 r.

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z aktualnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawione zostaną prawne aspekty tworzenia partnerstw. Poruszone zostaną zagadnienia dot. obowiązków podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji prawa pracy oraz kwestie roli i kompetencji organów wewnętrznych w podmiotach ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 4 września 2014 r. na adres mailowy emila@jowes.pl , faksem na nr 34 360-57-47bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 9-10 wrzesień 2014 r., godz. 9.00-15.00,

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Agata Błaszczyk

Termin zgłoszenia:  4.09.2014

Pobierz:

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.doc

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 29 sierpnia 2014
Autor: Sebastian N.