JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wizyta studyjna szlakiem lokalnch przedsiębiorstw społecznych

Opublikowano: 12 lutego 2019
Autor: Zbyszko Kabziński