JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wizyta Studyjna – LGD Partnerstwo Ducha Gór 5-6.03.2018

Opublikowano: 8 marca 2018
Autor: Aleksandra Zawada