JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Targi pracy w Akademii im. Jana Długosza

JOWES uczestniczył w targach pracy zorganizowanych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Opublikowano: 15 kwietnia 2013
Autor: Administrator