JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie pt.” Wystąpienia publiczne – zwiększenie potencjału PES”

Opublikowano: 1 lutego 2018
Autor: Aleksandra Zawada