JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie pt. Excel jako narzędzie wspomagające zarządzanie organizacją

Opublikowano: 27 marca 2018
Autor: Aleksandra Zawada