JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

SEMINARIUM PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, PN: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Opublikowano: 25 czerwca 2018
Autor: Rafał Żak