JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Podsumowanie Spotkania Sieciującego – Biznes & Ekonomia Społeczna

Opublikowano: 7 grudnia 2017
Autor: Aleksandra Zawada