JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

XVI edycja konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2020.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  1. zdrowie i pomoc społeczna (konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży i dorosłych) – nabór wniosków od 01.06.2020 r.,
  2. kultura i historia (konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” , który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych) – nabór wniosków od 31.07.2020 r.,
  3.  edukacja (konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży) – nabór wniosków od 15.09.2020 r.Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach, więcej: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow
Mapa niedostępna

Termin
Data : 01/06/2020
Godzina : 00:00

Kategoria Brak kategorii


Opublikowano: 1 czerwca 2020
Autor: Łukasz Bednarczyk