JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Chcesz rozwinąć w sobie kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi? Nie wiesz jak to robić skutecznie i profesjonalnie?

Jeśli chcesz poznać, jakie są cele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi, jak identyfikować zasoby  w organizacji, czym jest planowanie i delegowanie zadań, jak skutecznie motywować członków organizacji, poznać techniki rekrutacji i zasady budowania zespołu, to zapraszamy do udziału w 4 – dniowym szkoleniu:

  „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Pan Mirosław Serbinowicz. – Trener, coach i doradca z zakresu: zarządzania, negocjacji, obsługi klienta – technik sprzedaży, psychologii grupy, etyki pracy, dialogu społecznego oraz metodyki nauczania ludzi dorosłych. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń metodą wykładową i współuczestniczącą (interaktywną) oraz coachingu. Jest ekspertem UE dialogu społecznego i negocjacji oraz mediatorem – wpisanym na listę Ministra Gospodarki i Pracy. Wykształcenie: Politechnika Gdańska: specjalista zarządzania i marketingu, Katolicki Uniwersytet Lubelski: specjalista filozofii i nauk społecznych.

Nie zwlekaj, wykorzystaj szansę i zapisz się już teraz.

Program szkolenia zawiera następujące obszary tematyczne:

  1. Wprowadzenie do szkolenia, wprowadzenie do zarządzania: cel i program szkolenia; oczekiwania wobec szkolenia (potrzeby); kultura organizacyjna organizacji; zasoby ludzkie w organizacji; kompetencje zarządcze osoby kierującej zasobami ludzkimi.
  1. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzanie definicja: zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie, identyfikacja zasobów  w organizacji : ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne; zarządzanie zasobami ludzkimi jako proces działania; cel zarządzanie zasobami ludzkimi; relacje i zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi; strategia zarządzania zasobami ludzkimi; struktura i schemat organizacyjny organizacji.
  2. Funkcje czyli narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi: planowanie i organizowanie pracy (zasady skutecznego planowania); organizacja pracy własnej i pozostałych pracowników jednostki; zarządzanie czasem własnym i pracowników – priorytety i zarządzanie nimi; delegowanie i egzekwowanie uprawnień (co można delegować); znaczenie motywowania, zasady skutecznego motywowania (rodzaje motywacji, znaczenie motywacji); system motywowania i wynagradzania pracowników; informowanie i konsultowanie (przepływ informacji w organizacji).
  3. Funkcje czyli narzędzia zarządzania zasobami ludzkim: kontrolowanie pracy i pracowników (skuteczna kontrola); ocena pracy (zasady skutecznej oceny, systemy oceny); system skutecznego oceniania, przeprowadzenie rozmowy oceniającej; rekrutacja (nabór, selekcja, wybór i rozmowa kwalifikacyjna); szkolenie instrumentem kształtowania zasobów ludzkich; analizowanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie i projektowanie programów szkoleniowo-rozwojowych, inne formy (szkolenia, doradztwo, coaching).
  4. Zespól – podstawowa cel zarządzania zasobami ludzkimi: budowanie zespołu, techniki prac z zespole; podział ról i zadań w zespole; lider (kierownik)  i jego podstawowa rola w zespole; lider jako przywódca; komunikacja w zespole – tworzenie relacji interpersonalnych; rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole.
  5. Praktyczne ćwiczenia z zarządzania: jak skuteczne i sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi, praktyczne wykorzystanie  – w zarządzaniu – narzędzi zarządczych; badanie przypadku – analiza.
  6. Ewaluacja szkolenia: analiza słabych i mocnych stron zarządzania zasobami ludzkimi; działania na przyszłość; podsumowanie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. W trakcie szkolenia zapewniona jest przerwa kawowa i obiad.

Rejestracja poprzez formularzu dostępnym poniżej.

 

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 17/05/2018 - 20/05/2018
Godzina : 09:00 - 15:00

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny

Kategoria


Rezerwacja

Zakończył się porces rejestracji online, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opublikowano: 17 maja 2018
Autor: Łukasz Bednarczyk