JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Zapraszamy osoby, które związane są z podmiotami ekonomii społecznej na 4 – dniowe szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.  

Program szkolenia zawiera następujące obszary tematyczne:

  1. Wprowadzenie do szkolenia, wprowadzenie do zarządzania

 – cel i program szkolenia

– oczekiwania wobec szkolenia (potrzeby)

– kultura organizacyjna organizacji

– zasoby ludzkie w organizacji

– kompetencje zarządcze osoby kierującej zasobami ludzkimi

 

  1. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

– Zarządzanie definicja

– Zarządzanie zasobami ludzkimi jako narzędzie

(identyfikacja zasobów  w organizacji : ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne)

– Zarządzanie zasobami ludzkimi jako proces działania

– Cel zarządzanie zasobami ludzkimi

– Relacje i zadania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

– Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

– Struktura i schemat organizacyjny organizacji

 

  1. Funkcje czyli narzędzia zarządzania zasobami ludzkim

– Planowanie i organizowanie pracy (zasady skutecznego planowania)

– Organizacja pracy własnej i pozostałych pracowników jednostki

– Zarządzanie czasem własnym i pracowników – priorytety i zarządzanie nimi

– Delegowanie i egzekwowanie uprawnień (co można delegować)

– Znaczenie motywowania, zasady skutecznego motywowania (rodzaje motywacji, znaczenie motywacji)

– System motywowania i wynagradzania pracowników

– Informowanie i konsultowanie (przepływ informacji w Organizacji)

 

  1. Funkcje czyli narzędzia zarządzania zasobami ludzkim

– Kontrolowanie pracy i pracowników (skuteczna kontrola)

– Ocena pracy (zasady skutecznej oceny, systemy oceny)

– System skutecznego oceniania, przeprowadzenie rozmowy oceniającej

– Rekrutacja (nabór, selekcja, wybór i rozmowa kwalifikacyjna)

– Szkolenie instrumentem kształtowania zasobów ludzkich

– Analizowanie potrzeb szkoleniowych. Planowanie i projektowanie programów szkoleniowo-rozwojowych.

– Inne formy (szkolenia, doradztwo, coaching)

 

  1. Zespól – podstawowa cel zarządzania zasobami ludzkimi
     – budowanie zespołu, techniki prac z zespole

– podział ról i zadań w zespole

– lider (kierownik)  i jego podstawowa rola w zespole

– lider jako przywódca

– komunikacja w zespole – tworzenie relacji interpersonalnych

– rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole

 

  1. Praktyczne ćwiczenia z zarządzania

– jak skuteczne i sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi

– praktyczne wykorzystanie  – w zarządzaniu – narzędzi zarządczych

– badanie przypadku – analiza

 

  1. Ewaluacja szkolenia

– Analiza słabych i mocnych stron zarządzania zasobami ludzkimi

– Działania na przyszłość

– Podsumowanie szkolenia

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. W trakcie szkolenia zapewniona jest przerwa kawowa i obiad.

Rejestracja poprzez formularzu dostępnym poniżej.

 

Wczytuję mapę...

Termin
Data : 17/05/2018 - 20/05/2018
Godzina : 09:00 - 15:00

Lokalizacja
Częstochowski Park Przemysłowo – Technologiczny

Kategoria


Rezerwacja


Opublikowano: 17 maja 2018
Autor: Łukasz Bednarczyk